2008 AP/Coaches Polls


AP Top 25
Coaches Poll
Postseason
Postseason
1 Florida (48) 13-1
2 Utah (16) 13-0
3 Southern California (1) 12-1
4 Texas 12-1
5 Oklahoma 12-1
6 Alabama 12-2
7 TCU 11-2
8 Penn State 11-2
9 Ohio State 10-3
10 Oregon 10-3
11 Boise State 12-1
12 Texas Tech 11-2
13 Georgia 10-3
14 Mississippi 9-4
15 Virginia Tech 10-4
16 Oklahoma State 9-4
17 Cincinnati 11-3
18 Oregon State 9-4
19 Missouri 10-4
20 Iowa 9-4
21 Florida State 9-4
22 Georgia Tech 9-4
23 West Virginia 9-4
24 Michigan State 9-4
25 Brigham Young 10-3
1 Florida (60) 13-1
2 Southern California 12-1
3 Texas 12-1
4 Utah 13-0
5 Oklahoma 12-2
6 Alabama 12-2
7 TCU 11-2
8 Penn State 11-2
9 Oregon 10-3
10 Georgia 10-3
11 Ohio State 10-3
12 Texas Tech 11-2
13 Boise State 12-1
14 Virginia Tech 10-4
15 Mississippi 9-4
16 Missouri 10-4
17 Cincinnati 11-3
18 Oklahoma State 9-4
19 Oregon State 9-4
20 Iowa 9-4
21 Brigham Young 10-3
22 Georgia Tech 9-4
23 Florida State 9-4
24 Michigan State 9-4
25 California 9-4